АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

Код за ЄДРПОУ: 00130820
Телефон: 0569550033
e-mail: dtec@ukr.net
Юридична адреса: 51925, Україна, Дніпропетровска обл., м.Кам'янське, вул.Заводська буд. 2
 
Дата розміщення: 24.10.2016

Звіт за 3 квартал 2016 року

Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
28.10.2010988/1/10Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000096630Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні0.2510163884425409711100
В роздiлi наведена iнформацiя вiдповiдно до Свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй ПАТ "Днiпродзержинська ТЕЦ", т.я. процедура замiни Свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй в зв'яку зi змiною назви ПАТ "Днiпродзержинська ТЕЦ на ПАТ "Днiпровська ТЕЦ" находиться в стадiї переоформлення вiдповiдно до термiнiв визначених законодавством України.