АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

Код за ЄДРПОУ: 00130820
Телефон: 0569550033
e-mail: dtec@ukr.net
Юридична адреса: 51925, Україна, Дніпропетровска обл., м.Кам'янське, вул.Заводська буд. 2
 
Дата розміщення: 24.10.2016

Звіт за 3 квартал 2016 року

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Виробництво теплової енергiї на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенерацiйних установках та установках з використанням нетрадицiйних або поновлювальних джерел енергiї80708.07.2010Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг07.07.2020
ОписЛiцензiя переоформлена рiшенням Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг вiд 19.08.2016р. №1453 в зв'язку зi змiною назви ПАТ "Днiпродзержинська ТЕЦ" на ПАТ "Днiпровська ТЕЦ". Товариство планує продовження термiну дiї лiцензiї пiсля його закiнчення.
Виробництво електричної енергiї72217.06.2010Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг16.06.2020
ОписЛiцензiя переоформлена рiшенням Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг вiд 19.08.2016р. №1453 в зв'язку зi змiною назви ПАТ "Днiпродзержинська ТЕЦ" на ПАТ "Днiпровська ТЕЦ". Товариство планує продовження термiну дiї лiцензiї пiсля його закiнчення.