АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

Код за ЄДРПОУ: 00130820
Телефон: 0569550033
e-mail: dtec@ukr.net
Юридична адреса: 51925, Україна, Дніпропетровска обл., м.Кам'янське, вул.Заводська буд. 2
 
Дата розміщення: 25.10.2017

Звіт за 3 квартал 2017 року

Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
28.10.2010988/1/10Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринкуUA4000096630Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні0.2510163884425409711100
Дата видачi Свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй на Приватне акцiонерне товариство "Днiпровська теплоелектроцентраль" 13 липня 2017р. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 28.10.16р. , реєстрацiйний №988/1/10, видане 20.12.2016р. Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку Публiчному акцiонерному товариству "Днiпровська теплоелектроцентраль" вважати таким, що втратило чиннiсть.