АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

Код за ЄДРПОУ: 00130820
Телефон: 0569550033
e-mail: dtec@ukr.net
Юридична адреса: 51925, Україна, Дніпропетровска обл., м.Кам'янське, вул.Заводська буд. 2
 
Дата розміщення: 12.07.2017

Особлива інформація на 12.07.2017

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

03.07.2017Припинено повноваженняГенеральний директор ПАТ "Днiпровська ТЕЦ"Вiтютiн Евгенiй ЮрiйовичАО, 001568, 25.10.2011, Заводським РВ Днiпродзержинського ГУ РУМВС України в Днiпропетровськiй областi0.003
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради ПрАТ "Днiпровська ТЕЦ" вiд 03.07.2017р. яке оформлено протоколом №2-2017 (питання №1 порядку денного " Припинення повноважень Дирекцiї ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» у повному складi") припинено повноваження Дирекцiї ПАТ «Днiпровська ТЕЦ" у повному складi. Строк перебування Вiтютiна Є.Ю. на посадi Генерального директора ПАТ "Днiпровська ТЕЦ" з 15.09.2016р. по 03.07.2017р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж роботи: 22 роки Рiк народження: 1972 Освiта : Вища . Закiнчив Днiпродзержинський державний технiчний унiверситет, 1995 р., КВ №900193 Iнженер-металург ; Днiпродзержинський державний технiчний унiверситет ,1998 р., НР №10487816 Економiст з бухгалтерського облiку i фiнансiв; Днiпродзержинський державний технiчний унiверситет , 2000 р., НР №1195117 Магiстр державного управлiння; Приднiпровську державну академiю будiвництва та архiтектури. Кандидат технiчних наук зi спецiальностi «Управлiння проектами та програмами» ДК-№049010 вiд 12.11.2008 р.
03.07.2017Припинено повноваженняГоловний бухгалтер ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» – член дирекцiїКостерiна Вiра ПавлiвнаАЕ, 676185, 16.07.1997, Днiпровським РВ Днiпродзержинського МУ УМВС України0.003
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради ПрАТ "Днiпровська ТЕЦ" вiд 03.07.2017р. яке оформлено протоколом №2-2017 (питання №1 порядку денного " Припинення повноважень Дирекцiї ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» у повному складi") припинено повноваження Дирекцiї ПАТ «Днiпровська ТЕЦ" у повному складi. Строк перебування Костерiної В.П. на посадi Головного бухгалтера ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» – члена дирекцiї з 15.09.2016р. по 03.07.2017р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж роботи: 37 рокiв Рiк народження: 1961 Освiта : Вища. Закiнчила Днiпродзержинський державний технiчний унiверситет, спецiальнiсть „Облiк i аудит”, квалiфiкацiя економiста з бухгалтерського облiку, рiк закiнчення 1998р.
03.07.2017Припинено повноваженняЗаступник Генерального директора з економiчних питань ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» – член дирекцiїПавлюченко Iнна МиколаївнаАК, 008695, 02.02.1998, Мiським в/м Днiпровського РВ Днiпродзержинського МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради ПрАТ "Днiпровська ТЕЦ" вiд 03.07.2017р. яке оформлено протоколом №2-2017 (питання №1 порядку денного " Припинення повноважень Дирекцiї ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» у повному складi") припинено повноваження Дирекцiї ПАТ «Днiпровська ТЕЦ" у повному складi. Строк перебування Павлюченко I.М. на посадi Заступника генерального директора з економiчних питань ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» - члена дирекцiї з 15.09.2016р. по 03.07.2017р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж роботи - 21 рiк. Рiк народження : 1976. Освiта : Вища. Закiнчила Днiпродзержинський державний технiчний унiверситет, спецiальнiсть „Менеджмент органiзацiї”, квалiфiкацiя економiст-менеджер, рiк закiнчення 1999р.
03.07.2017Припинено повноваженняЗаступник Генерального директора з питань ПРВ ПАТ "Днiпровська ТЕЦ" -член дирекцiїБатиченко Геннадiй Олексiйович АК, 305167, 10.11.1998, Мiським в/м Днiпровського РВ Днiпродзержинського МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради ПрАТ "Днiпровська ТЕЦ" вiд 03.07.2017р. яке оформлено протоколом №2-2017 (питання №1 порядку денного " Припинення повноважень Дирекцiї ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» у повному складi") припинено повноваження Дирекцiї ПАТ «Днiпровська ТЕЦ" у повному складi. Строк перебування Батиченко Г.О. на посадi Заступника генерального директора з питань перспективного розвитку виробництва ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» - члена дирекцiї з 15.09.2016р. по 03.07.2017р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж роботи - 20 рокiв. Рiк народження : 1973. Освiта : Вища. Закiнчив Днiпродзержинський державний технiчний унiверситет, спецiальнiсть „Менеджмент органiзацiй”, квалiфiкацiя економiст-менеджер, рiк закiнчення 1999р., Днiпропетровський регiональний iнститут державного управлiння Української Академiї державного управлiння при Президентовi України, спецiальнiсть „Державне управлiння”, квалiфiкацiя магiстр державного управлiння, рiк закiнчення 2002р.
03.07.2017Припинено повноваженняГоловний iнженер ПАТ«Днiпровська ТЕЦ» – член дирекцiїПисаревський Iгор ЄвгенiйовичАК , 231392, 23.07.1998, Мiським в/м Днiпровського РВ Днiпродзержинського МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради ПрАТ "Днiпровська ТЕЦ" вiд 03.07.2017р. яке оформлено протоколом №2-2017 (питання №1 порядку денного " Припинення повноважень Дирекцiї ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» у повному складi") припинено повноваження Дирекцiї ПАТ «Днiпровська ТЕЦ" у повному складi. Строк перебування Писаревського I.Є. на посадi Головного iнженера ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» - члена дирекцiї з 15.09.2016р. по 03.07.2017р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж роботи - 24 рокiв. Рiк народження : 1967. Освiта : Вища. Закiнчив Днiпродзержинський ордена Трудового Червоного Прапора iндустрiальний iнститут iменi М.I. Арсенiчева, спецiальнiсть «Промислова теплоенергетика», квалiфiкацiя iнженер-промтеплоенергетик.
03.07.2017ОбраноГенеральний директор ПрАТ «Днiпровська ТЕЦ»Вiтютiн Евгенiй ЮрiйовичАО, 001568, 25.10.2011, Заводським РВ Днiпродзержинського ГУ РУМВС України в Днiпропетровськiй областi0.003
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради ПрАТ "Днiпровська ТЕЦ" вiд 03.07.2017р. яке оформлено протоколом №2-2017 (питання №3 порядку денного " Обрання персонального складу Дирекцiї ПрАТ «Днiпровська ТЕЦ»") та обранням персонального складу Дирекцiї ПрАТ "Днiпровська ТЕЦ" обрано Вiтютiна Є.Ю. Генеральним директором ПрАТ «Днiпровська ТЕЦ". Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж роботи: 22 роки. Рiк народження: 1972. Граничний строк перебування посадової особи Дирекцiї ПрАТ "Днiпровська ТЕЦ" Статутом Товариства не передбачений. Освiта : Вища . Закiнчив Днiпродзержинський державний технiчний унiверситет, 1995 р., КВ №900193 Iнженер-металург ; Днiпродзержинський державний технiчний унiверситет ,1998 р., НР №10487816 Економiст з бухгалтерського облiку i фiнансiв; Днiпродзержинський державний технiчний унiверситет , 2000 р., НР №1195117 Магiстр державного управлiння; Приднiпровську державну академiю будiвництва та архiтектури. Кандидат технiчних наук зi спецiальностi «Управлiння проектами та програмами» ДК- №049010 вiд 12.11.2008р. Мiсце роботи: ПрАТ "Днiпровська ТЕЦ". Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: Голова Правлiння ПАТ "Днiпродзержинська ТЕЦ", Перший заступника Голови Правлiння ПАТ "Днiпродзержинська ТЕЦ" i був Членом Правлiння Товариства , виконуючий обов’язки Голови Правлiння ПАТ "Днiпродзержинська ТЕЦ", Голова Правлiння ПАТ "Днiпродзержинська ТЕЦ", Генеральний директор ПАТ "Днiпровська ТЕЦ". Посада на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня.
03.07.2017ОбраноГоловний бухгалтер ПрАТ «Днiпровська ТЕЦ» – член ДирекцiїКостерiна Вiра ПавлiвнаАЕ, 676185, 16.07.1997, Днiпровським РВ Днiпродзержинського МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi0.003
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради ПрАТ "Днiпровська ТЕЦ" вiд 03.07.2017р. яке оформлено протоколом №2-2017 (питання №3 порядку денного " Обрання персонального складу Дирекцiї ПрАТ «Днiпровська ТЕЦ»") та обранням персонального складу Дирекцiї ПрАТ "Днiпровська ТЕЦ" обрано Костерiну В.П. головним бухгалтером ПрАТ «Днiпровська ТЕЦ" - членом Дирекцiї. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж роботи: 37 роки. Рiк народження: 1961. Граничний строк перебування посадової особи Дирекцiї ПрАТ "Днiпровська ТЕЦ" Статутом Товариства не передбачений. Освiта : Вища. Закiнчила Днiпродзержинський державний технiчний унiверситет, спецiальнiсть „Облiк i аудит”, квалiфiкацiя економiста з бухгалтерського облiку, рiк закiнчення 1998р. Мiсце роботи: ПрАТ "Днiпровська ТЕЦ". Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: Останнi п`ять рокiв Костерiна В.П. обiймала посаду головного бухгалтера ПАТ "Днiпродзержинська ТЕЦ" та ПАТ "Днiпровська ТЕЦ" i була членом Правлiння та дирекцiї Товариства. Посада на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня.
03.07.2017ОбраноЗаступник Генерального директора з економiчних питань ПрАТ «Днiпровська ТЕЦ» – член ДирекцiїПавлюченко Iнна МиколаївнаАК, 008695, 02.02.1998, Мiським в/м Днiпровського РВ Днiпродзержинського МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради ПрАТ "Днiпровська ТЕЦ" вiд 03.07.2017р. яке оформлено протоколом №2-2017 (питання №3 порядку денного " Обрання персонального складу Дирекцiї ПрАТ «Днiпровська ТЕЦ»") та обранням персонального складу Дирекцiї ПрАТ "Днiпровська ТЕЦ" обрано Павлюченко I.М. заступником Генерального директора з економiчних питань ПрАТ«Днiпровська ТЕЦ" - членом Дирекцiї. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж роботи: 21 рiк. Рiк народження: 1976. Граничний строк перебування посадової особи Дирекцiї ПрАТ "Днiпровська ТЕЦ" Статутом Товариства не передбачений. Освiта : Вища. Закiнчила Днiпродзержинський державний технiчний унiверситет, спецiальнiсть „Менеджмент органiзацiї”, квалiфiкацiя економiст-менеджер, рiк закiнчення 1999р. Мiсце роботи: ПрАТ "Днiпровська ТЕЦ". Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: обiймала посаду заступника Голови Правлiння з економiчних питань ПАТ "Днiпродзержинська ТЕЦ", заступника Генерального директора з економiчних питань ПАТ "Днiпровська ТЕЦ" - члена дирекцiї. Посада на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня.
03.07.2017ОбраноЗаступник Генерального директора з питань ПРВ ПрАТ "Днiпровська ТЕЦ" -член ДирекцiїБатиченко Геннадiй Олексiйович АК , 305167 , 10.11.1998, Мiським в/м Днiпровського РВ Днiпродзержинського МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради ПрАТ "Днiпровська ТЕЦ" вiд 03.07.2017р. яке оформлено протоколом №2-2017 (питання №3 порядку денного " Обрання персонального складу Дирекцiї ПрАТ «Днiпровська ТЕЦ»") та обранням персонального складу Дирекцiї ПрАТ "Днiпровська ТЕЦ" обрано Батиченка Г.О. заступником Генерального директора з питань перспективного розвитку виробництва ПрАТ«Днiпровська ТЕЦ" - членом Дирекцiї. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж роботи: 20 рiк. Рiк народження: 1973. Граничний строк перебування посадової особи Дирекцiї ПрАТ "Днiпровська ТЕЦ" Статутом Товариства не передбачений. Освiта : Вища. Закiнчив Днiпродзержинський державний технiчний унiверситет, спецiальнiсть „Менеджмент органiзацiй”, квалiфiкацiя економiст-менеджер, рiк закiнчення 1999р., Днiпропетровський регiональний iнститут державного управлiння Української Академiї державного управлiння при Президентовi України, спецiальнiсть „Державне управлiння”, квалiфiкацiя магiстр державного управлiння, рiк закiнчення 2002р. Мiсце роботи: ПрАТ "Днiпровська ТЕЦ". Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: обiймав посади заступника Голови Правлiння з питань перспективного розвитку виробництва та начальника вiддiлу закупiвель та договорної роботи ПАТ "Днiпродзержинська ТЕЦ", заступника Генерального директора з питань перспективного розвитку виробництва ПАТ "Днiпровська ТЕЦ"- члена дирекцiї. Посада на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня.
03.07.2017ОбраноГоловний iнженер ПрАТ«Днiпровська ТЕЦ» – член ДирекцiїПисаревський Iгор ЄвгенiйовичАК, 231392, 27.07.1998, Мiським в/м Днiпровського РВ Днiпродзержинського МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради ПрАТ "Днiпровська ТЕЦ" вiд 03.07.2017р. яке оформлено протоколом №2-2017 (питання №3 порядку денного " Обрання персонального складу Дирекцiї ПрАТ «Днiпровська ТЕЦ»") та обранням персонального складу Дирекцiї ПрАТ "Днiпровська ТЕЦ" обрано Писаревського I.Є. головним iнженером ПрАТ«Днiпровська ТЕЦ" - членом Дирекцiї. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж роботи: 25 рокiв. Рiк народження: 1967. Граничний строк перебування посадової особи Дирекцiї ПрАТ "Днiпровська ТЕЦ" Статутом Товариства не передбачений. Освiта : Вища. Закiнчив Днiпродзержинський ордена Трудового Червоного Прапора iндустрiальний iнститут iменi М.I. Арсенiчева, спецiальнiсть «Промислова теплоенергетика», квалiфiкацiя iнженер-промтеплоенергетик. Мiсце роботи: ПрАТ "Днiпровська ТЕЦ". Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: обiймав посади головного iнженера та заступника головного iнженера, старшого начальника змiни станцiї ПАТ "Днiпродзержинська ТЕЦ", головного iнженера ПАТ "Днiпровська ТЕЦ"- члена дирекцiї. Посада на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.