АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

Код за ЄДРПОУ: 00130820
Телефон: 0569550033
e-mail: dtec@ukr.net
Юридична адреса: 51925, Україна, Дніпропетровска обл., м.Кам'янське, вул.Заводська буд. 2
 
Дата розміщення: 28.11.2019

Особлива інформація на 28.11.2019

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

27.11.2019Припинено повноваженняЧлен Наглядової ради Товариства-представник акцiонера Товариства, юридичної особи - ФДМУПровоторов Олександр Петровичд/н0
Зміст інформації:
Дата отримання акцiонерним товариством "Днiпровська теплоелектроцентраль" повiдомлення про замiну члена наглядової ради - представника акцiонера (акцiонерiв) - 27.11.2019р. вх.№1364. Наказом Фонду державного майна України вiд 27.11.2019р. №1162 "Про замiну члена наглядової ради акцiонерного товариства "Днiпровська теплоелектроцентраль" замiнено Провоторова Олександра Петровича представника акцiонера - Держава Україна в особi фонду Державного майна України у складi наглядової ради акцiонерного товариства "Днiпровська теплоелектроцентраль" на представника акцiонера - Держава Україна в особi фонду Державного майна України у складi наглядової ради акцiонерного товариства "Днiпровська теплоелектроцентраль" - Федорову Юлiю Iванiвну. Дата народження:10.11.1971р. Паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який було призначено посадову особу: 3 роки з моменту обрання загальними зборами наглядової ради (20.04.2017). Строк перебування на посадi: з 24.07.19р. по 27.11.19р. Мiсце роботи представника та посада, яку вiн(а) обiймає: Фонд державного майна України, заступник директора Юридичного департаменту-начальник вiддiлу претензiйно-позовної роботи Фонду державного майна України. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв:08.05.2019 - по цей час – заступник директора Юридичного департаменту-начальник вiддiлу претензiйно-позовної роботи Фонду державного майна України; 25.07.2018 - 21.11.2018 – начальник вiддiлу управлiння державною власнiстю та захисту iнтересiв держави Мiнiстерства регiонального розвитку, будiвництва та житлово-комунального господарства України; 13.03.2017 - 24.07.2018 – начальник вiддiлу управлiння державною власнiстю Мiнiстерства регiонального розвитку, будiвництва та житлово-комунального господарства України; 01.04.2015 - 09.03.2017 – директор Адвокатського об’єднання «Бучанська мiська колегiя адвокатiв»; 07.12.2011 - 31.03.2015 – директор Адвокатського об’єднання «Бучанська мiська колегiя адвокатiв»; 07.11.2011 - 31.03.2015 – заступник директора з правових питань ТОВ «Iндагро груп».
27.11.2019Набуто повноваженьЧлен Наглядової ради Товариства-представник акцiонера Товариства, юридичної особи - ФДМУФедорова Юлiя Iванiвнад/н0
Зміст інформації:
Дата отримання акцiонерним товариством "Днiпровська теплоелектроцентраль" повiдомлення про замiну члена наглядової ради - представника акцiонера (акцiонерiв) - 27.11.2019р. вх.№1364. Наказом Фонду державного майна України вiд 27.11.2019р. №1162 "Про замiну члена наглядової ради акцiонерного товариства "Днiпровська теплоелектроцентраль" замiнено Провоторова Олександра Петровича представника акцiонера - Держава Україна в особi фонду Державного майна України у складi наглядової ради акцiонерного товариства "Днiпровська теплоелектроцентраль" на представника акцiонера - Держава Україна в особi фонду Державного майна України у складi наглядової ради акцiонерного товариства "Днiпровська теплоелектроцентраль" - Федорову Юлiю Iванiвну. Дата народження:08.07.1986р. Паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Мiсце роботи представника та посада, яку вона обiймає: головний спецiалiст вiддiлу забезпечення дiяльностi органiв управлiння господарських товариств Управлiння державною власнiстю Департаменту управлiння державною власнiстю та аналiзу фiнансово-господарської дiяльностi Фонду державного майна України. Строк на який призначено: 3 роки з моменту обрання загальними зборами наглядової ради (20.04.2017). 19.08.2019 - по цей час – головний спецiалiст вiддiлу забезпечення дiяльностi органiв управлiння господарських товариств Управлiння державною власнiстю Департаменту управлiння державною власнiстю та аналiзу фiнансово-господарською дiяльнiстю; 11.01.2019 - 18.08.2019 - головний спецiалiст вiддiлу забезпечення дiяльностi органiв управлiння господарських товариств Управлiння корпоративних прав держави Департаменту управлiння державними пiдприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна України; 20.11.2017 - 10.01.2019 - головний спецiалiст вiддiлу облiку корпоративних прав Управлiння корпоративних прав держави Департаменту управлiння державними пiдприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна України; 29.04.2016 - 19.11.2017 - головний спецiалiст вiддiлу реєстрацiї та облiку вихiдної кореспонденцiї Управлiння документального забезпечення та контролю Департаменту забезпечення дiяльностi Фонду державного майна України; 24.11.2011 - 28.04.2016 - головний спецiалiст Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по м. Києву.

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.