АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

Код за ЄДРПОУ: 00130820
Телефон: 0569550033
e-mail: dtec@ukr.net
Юридична адреса: 51925, Україна, Дніпропетровска обл., м.Кам'янське, вул.Заводська буд. 2
 
Дата розміщення: 15.05.2017

Особлива інформація на 15.05.2017

ВІДОМОСТІ

про зміну типу акціонерного товариства

N з/п

Дата вчинення дії

Повне найменування акціонерного товариства до зміни

Повне найменування акціонерного товариства після зміни

1

2

3

4

105.05.2017Публiчне акцiонерне товариство «Днiпровська теплоелектроцентраль»Приватне акцiонерне товариство «Днiпровська теплоелектроцентраль»
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства «Днiпровська теплоелектроцентраль» вiд 20.04.2017р. оформленим протоколом №1/2017 (Дата складання протоколу 27 квiтня 2017 року) з питання № 11 порядку денного «Прийняття рiшення про змiну типу та найменування Товариства» прийнято рiшення змiнити тип Товариства з публiчного на приватне, повне найменування Товариства з Публiчного акцiонерного товариства «Днiпровська теплоелектроцентраль» змiнити на Приватне акцiонерне товариство «Днiпровська теплоелектроцентраль» ( скорочене найменування ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» на ПрАТ «ДНIПРОВСЬКА ТЕЦ»). 05.05.2017р. - дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу - Приватне акцiонерне товариство «Днiпровська теплоелектроцентраль», що мiститься в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань.