АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

Код за ЄДРПОУ: 00130820
Телефон: 0569550033
e-mail: dtec@ukr.net
Юридична адреса: 51925, Україна, Дніпропетровска обл., м.Кам'янське, вул.Заводська буд. 2
 
Дата розміщення: 26.07.2017

Річний звіт за 2016 рік

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
09.02.201615.02.2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
21.07.201625.07.2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
21.07.201625.07.2016Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
15.09.201620.09.2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
15.11.201617.11.2016Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
15.11.201617.11.2016Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
28.12.201613.01.2017Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів