АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

Код за ЄДРПОУ: 00130820
Телефон: 0569550033
e-mail: dtec@ukr.net
Юридична адреса: 51925, Україна, Дніпропетровска обл., м.Кам'янське, вул.Заводська буд. 2
 
Дата розміщення: 26.07.2017

Річний звіт за 2016 рік

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності**

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Виробництво електричної енергiї72217.06.2010Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг16.06.2020
Опис:
Лiцензiя переоформлена рiшенням Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг вiд 19.08.2016р. №1453 в зв'язку зi змiною назви ПАТ "Днiпродзержинська ТЕЦ" на ПАТ "Днiпровська ТЕЦ". Товариство планує продовжити термiн дiї лiцензiї шляхом отримання нової лiцензiїї.
Виробництво теплової енергiї на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенерацiйних установках та установках з використанням нетрадицiйних або поновлювальних джерел енергiї80708.07.2010Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг07.07.2020
Опис:
Лiцензiя переоформлена рiшенням Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг вiд 19.08.2016р. №1453 в зв'язку зi змiною назви ПАТ "Днiпродзержинська ТЕЦ" на ПАТ "Днiпровська ТЕЦ". Товариство планує продовжити термiн дiї лiцензiї шляхом отримання нової лiцензiїї.